Slider

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ   

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 กรกฎาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤศจิกายน 2565
...
10 กรกฎาคม 2565

ข่าวสารที่ควรทราบ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน

30 มิถุนายน 2565

แนวทางการจัดการกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ

06 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการเผยแพร่รายงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

...
08 มีนาคม 2565

 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดหลักสูตร และสมัครได้ที่ ...

08 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้-5กรกฎาคม 2565
...

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
209465

บราวเซอร์ที่รองรับ

 Chrome Firefox Safari IE 10 ขึ้นไป
 (แนะนำ)      


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account