ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 กรกฎาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 029425800 ต่อ 1901
ข้อมูลรายละเอียด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565
Slider

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ   

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 มีนาคม 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-14 มิถุนายน 2565
...
08 มีนาคม 2565

 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดหลักสูตร และสมัครได้ที่ ...

08 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้-5กรกฎาคม 2565
...
03 มีนาคม 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้-5 กรกฎาคม 2565
...
02 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2565
...
28 กุมภาพันธ์ 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้-5 กรกฎาคม
...

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
192198

บราวเซอร์ที่รองรับ

 Chrome Firefox Safari IE 10 ขึ้นไป
 (แนะนำ)      


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account