ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2 ปี 2565

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

F ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

F สมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2565

- ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สมัครที่นี่ Click Here Icon
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครที่นี่นี่  Click Here Icon
- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สมัครที่นี่ Click Here Icon
- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สมัครที่นี่ Click Here Icon

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2565

         

Fรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่   Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 200 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก

 

- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่ Click Here Icon
- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่  Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 200 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก
 

- ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่ Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 1,000 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก

 

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account